زندگینامه - 5

اوّلین اطلاعیّۀ حسینیه:
باری، برگردیم به زمان تأسیس حسینیه جوانان، گفتم که من اهل مسجد ومنبر نبودم، یادم می آید سه روزمانده بود به محرّم سال 1380قمری، عزیزان در مسجد نصیر آباد واقع در خیابان اوحدی مراغه جمع شده بودند تا در خصوص نحوۀ دسته بندی و عزاداری ماه محرّم مذاکره و برنامه ریزی کنند. در نشستی که من برای اوّلین بار شرکت می کردم، ضمن صحبت، از دو نفر نام بردند که غایب بودند. یکی مرحوم اقبال تقی زاده بود و عزیزی دیگر که خدایش عمر طولانی دهد. در خصوص علت نیامدن آن دو تحقیق شد، گویا ابتدا نام هیئت را « حسینیۀ طفلان » انتخاب کرده بودند و لذا پرده ای می برند تا آقای مهان « استاد باشی » برایشان بنویسد، ایشان می گوید: شماها حتی امروز هم طفل نیستید چه برسد به چند سال بعد، اگر صلاح می دانید اسم هیئت را « حسینیه جوانان » بگذارید. اکثریّت موافقت می کنند ولی دو نفر مذکور سخت ناراحت شده و می گویند: اگر نام هیئت « جوانان » باشد شهربانی حساسیّت نشان می دهد و لذا در همان ابتدای امر آن دو نفر قهر کرده و رفته بودند، اگر چه بعدها آمدند و تا مدّت ها هم بودند. پس نام « جوانان » را مرحوم حاج مقصود مهان انتخاب کرده است. شب اوّل محرّم به مرحوم پدرم گفتم با دوستان چنین تصمیمی داریم. گفت: خوبست ولی باید اعلامیه چاپ کنید تا مردم هم اطلاع داشته باشند. گفتم: چاپ آگهی پول می خواهـد، گفت: کاغذ قلم بیار. و بدین ترتیب اوّلین اطلاعیه را مرحوم پدرم دیکته کرد، بعد گفت فردا کاغذ تهیه کن و بیاور به اداره، بعد مرحوم پدرم گفت: می دانی که دسته بندی و عزاداری امام حسین علیه السلام بدون نماز فایده ندارد. اگر چه در گذشته نیز بارها تذکر داده و حتی دعوا راه انداخته بود، ولی این بار گویا نیاز به یک جرقه بود که با آن یک جمله، جرقه زده شد، بلافاصله رفتم وضو ساختم و به سوی نماز بازگشتم. فـردا صبح اوّل وقت کاغـذ خریده به اداره بردم، مرحوم پدرم از « آقای رضی، ماشین نویس » دادگستری خواهش کرد سی برگ برایمان تایپ کند. یعنی پنجاه سال قبل از دستگاه فتوکپی و... خبری نبود. ایشان که به تدریج تایپ می کرد، من هم دنبال آقای فرجام رفتم و پیدا کردم، آمدیم به اداره و اطلاعیه ها را به ورودی مساجد و حسینیه ها چسباندیم و از بعد از ظهر روز دوّم محرّم، دسته بندی با تعداد قریب به یکصد نفر شروع شد و...

خاطره قبلی ------ فهرست خاطره ها ------ خاطره بعدی


Copyright © 2010 seyyidparpanchi.com