زندگینامه - 26

کتاب از غدیر تا عاشورا:
از پر ثمرترین مزایای خارج از کشور بودن و زیستن در جمهوری آذربایجان برای حقیر تألیف کتاب « از غدیرتا عاشورا » می باشد. در حقیقت این کتاب را برای دل خودم و پر کردن اوقات بیکاری ام می نوشتم. لکن تصادفاً سرور ارجمندم آیة الله جعفری به مدّت یک هفته در شهر باکو میهمانم شدند در این فرصت بخشی از کتاب را که پاک نویس شده بود مطالعه کردند قرار شد بقیه هم تکمیل و برای چاپ آماده شود. زحمات چاپش با حضرت ایشان بود. امّا این جمله را نیز بیافزایم. روزی که وجوه هزینۀ چاپ تماماً تقدیم شد. گفتم: می دانم که فروش و بازگشت پول مدّتی طول خواهد کشید لذا وصیّت می کنم: پس از بازیافت وجوه حاصله ازفروش کتاب، اگرزنده بودم خودم تصمیم می گیرم ولی اگر نبودم با قبول زحمت، وجه پرداختی خودم را به خانواده ام بازگردانید بقیه را هر چه بود به سه قسمت تقسیم کرده و به دفاتر آیات عظام: « سیستانی، بهجت، شبیری زنجانی » تقدیم کنید. روز بعد هم در حرم مطهّر حضرت معصومه سلام الله علیها با خانم عهدی کردم و به راه افتادم کتاب نشر و پخش شد و اندک زمان بعد، از برکت همان توسّل شرایطی بوجود آمد که در آذربایجان به ترجمۀ کتاب مبادرت شد. این را هم عرض کنم اگر چه خیلی وزین تر از کتاب من، در ایران دهها کتاب در آن موضوع خاصّ توسط اساتید بزرگ تألیف و یا ترجمه شده است امّا در جمهوری نوپای آذربایجان با توجه به اینکه بالغ بر یک صد سال، به دور از معارف اسلامی زیسته اند جای اینگونه کتاب ها خالی است. کتاب به همّت « دفتر محترم نمایندگی ولی فقیه در جمهوری آذربایجان » ترجمه و نشر شد. پس از انتشار کتاب « ازغدیر تا عاشورا » بعضی از بزرگان، نویسنده را مورد تشویق کتبی و شفاهی خویش قرار دادند که از آن جمله است: مرحوم آقا سیّد محمّدحسن قاضی فرزند « حضرت حاج میرزا علی آقا قاضی قدس الله نفس الزکیّـه ــ استاد بزرگوارعلامۀ طباطبائی » که خدایش غریق رحمت واسعۀ خویش قرار دهد. با دعای خیرشان حقیر را مورد الطاف بی شائبۀ خود قرار داده و برای تألیفات بعدی تشویق کرده، مرقوم فرموده بودند: « کتاب جلیل ـ ازغدیر تا عاشورا ـ به دقت قرائت شد، مؤلف ... تمام قضایای بعد از غدیر را به طور دقیق با ملاحظات مصادر و منابع آن بررسی کرده اند... برهر کس مقدور نیست آن همه کتاب و نقل اقوال پراکنده را بتواند قرائت و نتیجه ملموس و محسوس بدست آورد. این وظیفه را مؤلف... امید آنکه مؤلف جلیل القدر مشمول عنایات خاصّۀ حضرات ائمّه اطهار بوده باشد. و این حقیر را از دعای خیر فراموش نفرماید... 15 شهریور 1382 محمدحسن قاضی. »

خاطره قبلی ------ فهرست خاطره ها ------ خاطره بعدی


Copyright © 2010 seyyidparpanchi.com