زندگینامه - 24

بازگشت به درس:
اگرچه مطالعه سر جای خودش بود و گاهی اوقات هم در بعضی از نشریّات مقاله ای می نوشتم ولی در سال 1366 احساس کردم دارم می پوسم. لذا فرصتی پیش آمد دوباره به درس و مشق بازگشتیم برای مدّت چهار سال مشغولیت جدیدی پیدا شد در مهرماه 1370 دانشکده حقوق قضائی دانشگاه آزاد اسلامی را به پایان رسانیدم. از اوّل سال 1371 به دعوت « مرکز مدیریّت دولتی » به تدریس معارف اسلامی مشغول شدم. و مجدداً درهای گفت و شنود به رویم باز گردید. تدریس حال و هوای خاصّ خودش را دارد بالخصوص برای من که سالهای سال با آن مهمّ انس گرفته بودم. در صدرعرایضم گفتم که حسینیه برایم همه چیز بود. علی ایحال تا سال 1376 ضمن انجام وظیفۀ اداری که این بار نه در شرکت خصوصی بیمۀ ( امیـد ) بلکه شرکت بیمۀ ملی شدۀ ( آسیا ) خدمت می کردم. پا به پای آن تدریس در « مرکـز مدیریـّت » هم در شرایط دوست داشتنی مشغولم کرده بود. با احتساب این که در سال 1347 استخدام شده ام تصوّرم بر این بود که سال بعد بازنشست می شوم. امّا براستی این شعر چه زیبا سروده شده است: چرا شکفته نباشم خدا سبب ساز است دری که بنده به بندد در دگر باز است خدا رحمت کند استاد بزرگوار مرحوم آقا سیّد حسین کهنموئی را که می فرمود: گاهی اوقات انسان در جهت تبلیـغ و رسانیـدن حقّ مطلب به جوان ها، مجبـور می شود از خودش مثال بزنـد: با برادر عزیزی که لله الحمد در قید حیات است. از کلاس دوم متوسطه همکلاس و از سال 1340 هم در« حسینیۀ جوانان » مأنوس بودیم. اگر اشتباه نکنم در سال 1351 بود که در تبریز پاساژ سازی در بورس بود. این عزیز از باب نصیحت به من گفت: فلانی الحمدلله وضع مالی ات خوب است حقوق خوبی هم می گیری، مغازه ها راهم که به اقساط هشتاد ماهه و بیشترمی فروشند، در یکی از این پاساژها مغازه ای خریداری کن. گفتم: مغازه را می خواهم چه کنم؟ گفت: انشاءالله در ایّام بازنشستگی به دردت می خورد. گفتم: « یعنی به نظر تو وقتی من باز نشست می شوم خداهم باز نشست می شود؟ » امروز سی و هشت سال بر آن زمان می گذرد هنوز هم حقوق می گیرم و خدای را شکر که مثل همان روزها حقوق خوبی هم می گیرم. قطعاً آن جمله ای که آن روز بر زبانم جاری شد حرف من نبود، لابد به پاس توفیق آستان بوسی و نوکری سالار شهیدان عنایتی بوده و إلا من کجا و این حرفها کجا؟ امّا هر چه بود امروز برایم خیلی لذّت بخش است. بلی جوانهای عزیز، به قول لسان الغیب: فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد

خاطره قبلی ------ فهرست خاطره ها ------ خاطره بعدی


Copyright © 2010 seyyidparpanchi.com