زندگینامه - 19

انتشارات و کارهای جانبی:
با توجه به اینکه رؤس مطالب درسی روزهای جمعه « حسینیه » را در یک صفحه کاغذ مومی نوشته و در مؤسسه آفاق تبریز تکثیر می کردم. لذا در سال 1350 یکی از بازاریان مراغه با موافقت حضرت آقای حاج سیّد سعادت آقا یک دستگاه ماشین تایپ به حسینیه هدیه کرد. با موافقت دوستان ماشین تایپ را به تبریز بردم. بعد به تدریج یک صفحه شد چندصفحه، و بعدها به صورت نشریۀ ( 15 الی 20 صفحه ای ) ماهیانه درآمد که درطول ماه مطالعه و مطالب لازم جمع آوری و سپس تایپ و تکثیرمی شد. اگر چه به جهات امنیّتی در پشت جلد انتشارات نوشته می شد: « این نشریه در یکصد نسخه به هزینـۀ انجمن تبلیغات دینی حسینیّۀ جوانان تهیه و برای شرکت کنندگان در برنامۀ هفتگی به رایگان تقدیم می شود » لکن بعضی ازشماره های آن در تیراژ بیشتری نیز تکثیر می شد و حتی جزوۀ « عاشورا عید خون » در بیش ازهزار نسخه در تبریز تکثیر گردید و جزوۀ « آیا ما شیعه هستیم » و « مهـدی (ع) موعود اُمَم » در تیراژ پانصد عدد تکثیر شد. درهمان سالها بود که با صلاحدیـد هیئت امناء حسینیه و به یاری گروهی از بازاریان « صندوق قرض الحسنۀ محمدی مراغه » تأسیس گردید. در همین راستا به همراه عزیزی که در تهران حضور داشت به صندوق قرض الحسنه جاوید تهران رفتیم، بعد رفتم صندوق قرض الحسنه نهال جاویدان کرج و هم چنین صندوق قرض الحسنه سجّاد اردبیل و نیز صندوق های قرض الحسنه تبریز و ارومیه را دیدم و از اساسنامه و اسناد و مدارکی که بکار می گرفتند رونوشت تهیه کردم. نهایت اساسنامه و نمونه دفترچه و اسنادی که می باید در صندوق قرض الحسنه استفاده می شد تهیه گردید. پس از جلسات مکرر در حسینیۀ جوانان، نهایت به آقایان حاج یعقوب خیابانی و حاج محمدحسین کاغذچی و حاج یوسف سپهر قبولاندیم که پیش قدم شوند و به همراهی دونفر دیگر به عنوان مؤسس صندوق معرفی گردیدند کارهای ثبتی به انجام رسید و صندوق رسماً شروع به کار کرد. خدا رحمت کند مرحوم حاج نوبخت را که سالها بدون دریافت حقوق کار کرد وخدا حفظ کند دانشجویان عزیزی را که آنروزها، تا از کلاس درس دانشگاه تبریز فراغت پیدا می کردند بلافاصله به مراغه می رفتند تا به کارهای صندوق کمک کنند و نهایت که تقریباً بدون هزینه صندوق قرض الحسنۀ محمدی مراغه پا گرفت. و باز درهمان سالها بود که در راستای کمک به مستمندان « صندوق کار نیک » که در سال 1343 به صورت کاملاً محدود و با شهریۀ « پنج ریال » تأسیس شده بود، فراگیر شد.

خاطره قبلی ------ فهرست خاطره ها ------ خاطره بعدی


Copyright © 2010 seyyidparpanchi.com