زندگینامه - 13

پیشگامان حسینیه:
جا دارد که با ذکر نام بعضی ازعزیزانی که ازاوّلین روزهای محرّم سال 1338شمسی ( 1380 قمری ) و یا اندک زمانی بعد از آن، آمدند و سالیان سال بودند و یا به عللی بعدها نیامدند. نام و یادشان را گرامی بداریم. از جمله آنانند: مرحوم مشهدی مظفر چوپان، مرحوم مشهدی جهان شاعر، مرحوم حسن صدف، مرحوم شریعت زاده، مرحوم مشهدی باقر بنا، مرحوم مشهدی فرج بنا، مرحوم مجید پاک نژاد، مرحوم حسین انوشه ( این دو نفر بعدها هیئت عباسیّه و هیئت قاسمیه را تشکیل دادند ) مرحوم احمد سرّاج، مرحوم علی ناهی، مرحوم حسین توکلی، مرحوم استوار نقوی، مرحوم مشهد عسکر حبیب زاده، مرحوم عباس یوسف زاده و... و کسانی که بعدها شهریه می دادند: مرحوم حاج حبیب پیشداد ( دکتر )، مرحـوم حاج یعقوب خیابـانی، مرحـوم حاج حسین فرهـودی، مرحـوم حاج محمد حسین کاغـذچی، مرحوم حاج فرّخ تیموری، مرحوم حاج یوسف کنعانی، مرحوم حاج سیّدحسین صدر، مرحوم حاج یوسف قنادی، مرحوم حاج محمّد تمهیدی، مرحوم حاج حسین خامنه ای، مرحوم مشهدی محمد جعفری، مرحوم حاج ابراهیم رمضانپور، مرحوم حاج ابراهیم الفت پور، مرحوم حاج محمد حسین نوحی، مرحوم حاج کریم خوشیمن، مرحوم حاج عزّت تبریزچی، مرحوم حاج علی جوام، مرحوم مشهدی اسد فرجام، مرحوم حاج حسین ثعبانی، مرحوم حاج محمدعلی نوبخت و خیلی های دیگر که بنا ندارم از زنده ها نام ببرم. البته هدف اصلی ام این است که این اسامی که چهره های ماندگار شهرند فراموش نشوند و اگر در خانه ای قبض پرداخت وجه به حسینیۀ جوانان پیدا شود که اسم پرداخت کننده اش از یادم رفته، امید است فرزند و یا نوه هایش گله مند نباشند که در فاصلۀ زمانی چهل سال از یادم رفته است بالخصوص که دوازده سال است در خارج از کشور هستم و ارتباط چندانی ندارم. و به جاست که در این مقام از مرحوم آقا میرزا محمد عزاداری نیز یاد کنم که در تاریخ تأسیس حسینیۀ جوانان، آن بزرگوار که بقیة السَّلف هیئت محترم حاج غفّارمرحوم بود، قویّاً ازهیئت جوانان حمایت می کرد؛ به دلیل شناختش از بنده که با مرحوم پدرم صیغۀ اخوّت داشتند و نیز با خانوادۀ فرجام که پدر و عموهای آقای جعفر فرجام سالیانی دراز در هیئت « حاج غفار مرحوم » خدمت می کردند.

خاطره قبلی ------ فهرست خاطره ها ------ خاطره بعدی


Copyright © 2010 seyyidparpanchi.com