زندگینامه - 12

یادی از سیّدکمال الدین علوی:
دراین راستا باید به ترتیب حضورشان از حُجج الاسلام: مرحوم حاج میرزاعلینقی افتخار زاده مرحوم حاج شیخ حسین فاضل، مرحوم آقا میرزاغلامحسن شاهی، مرحوم حاج میرحیدرموسوی، مرحوم حاج میرزامحمود افشاری، مرحوم آقا میرعلی کوزه فروش، مرحوم حاج میرزا ابراهیم برقعی، حضرت حجة الاسلام آقا میرزاعلی اصغر قسمی، سیّد بزرگوارحاج سیّد.... نام برد. و خدا رحمت کند خطبای ارجمند و هم سنّ سال ما مرحوم حجة الاسلام حاج شیخ عبدالله غفاری، مرحوم حجة الاسلام حاج شیخ مجتبی سلطانی و جناب حجة الاسلام حاج شیخ یعقوب جعفری ( آیة الله ) را که در شبهای رمضان بدون منـّت و بدون چشم داشت به نذر منبری که متداول است مجلس جوانان را گرم و قابل استفاده نگاه می داشتند. خدا رحمت کند خطیب بزرگوار حضرت آیة الله آقای حاج سیّـدکمال الدّین علوی را که حقیّ بزرگ به گردن افراد هم سنّ و سال من دارند. خطیب و دانشمند مشهور، مرحوم آقای راشد که افزون بر سی سال در شبهای جمعه از ساعت هشت تا نه در رادیو ایران سخنرانی می کرد، در یکی از برنامه هایش گفت: من و سیّد کمال الدین علوی از شاگردان مبرّز مرحوم حاج شیخ عباس قمی بودیم. بعد افزود که او از من قوی تر بود، هر کس صدای مرا می شنود و ایشان را می شناسد سلامم را برایش برساند. پس حقیقتاً می شود گفت، از شانس جوان های به سنّ وسال من بود که آن بزرگوار، به امر مرجعیّت عظمای تقلید، در شهر مراغه رحل اقامت افکنده بود. افسوس که نتوانستیم آنگونه که باید حضورش را غنیمت بدانیم. چه می دانم که منابر آن عظیم در روحیۀ من چقدر اثر کرده بود که با همان حال وهوای منبر گرم ایشان که همواره شاهد کلامش « شرح نهج البلاغۀ إبن ابی الحدید معتزلی مذهب » بود تقریباً یک پنجم مطالب « ازغدیر تا عاشورا » را از شرح نهج البلاغه نقل کرده ام.

خاطره قبلی ------ فهرست خاطره ها ------ خاطره بعدی


Copyright © 2010 seyyidparpanchi.com