زندگینامه - 10

پشتیبانی روحانیّت از حسینیه:
اگر اشتباه نکنم در آستانۀ نیمۀ شعبان سال 1343 پس از مشورت با برادران تصمیم گرفتیم که از حضرت حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج سیّد سعادت آقا خواهش کنیم که از اوّل وقت شروع مجلس جشن تا پایان آن حضور داشته باشد وبا ایستادن در کنار درب ورودی صاحب مجلس باشد و با این عملش ما را حمایت و تشویق کند. اگر چه ابتدا قبول نمی کرد ولی در نهایت قبول کردند و سالهای بعد هم همین حضور دوام داشت، و عملاً پشتیبانی ایشان در خیلی از کارها به ما یاری داد. برگردیم به حسینیه جوانان باخاطراتش ازعلما و دانشمندانی که ازحضورشان در مجالسش بهره ها برده ایم. یادم هست، در یکی از سال ها روز عید فطر را جشن گرفتیم. برنامه این بود که در افتتاح جلسه دانش آموزان زیر چهارده سال در حضور پدرانشان نماز جماعت اقامه کنند. مراسم ساعت سه بعد از ظهر شروع شد. در آن مراسم امام جماعت نماز، یکی ازهم سنّ و سالان همان نوجوان ها بود. عزیزی که امروز به وجودش افتخار باید کرد، هم چنانکه به استاد آن روز آنها هم که امروز استاد دانشگاه است باید درود فرستاد. مرحوم آیة الله حاج شیخ محمّد تقوی، مرحوم آیة الله حاج شیخ احمد امینی در آن نشست حضور داشتند. بعد از ختم مراسم نماز و سخنرانی، مرحوم آیة الله تقوی به مرحوم آقای حاج سیّد سعادت موسوی فرمودند: از این جوان ها مواظبت کنید، به مشکلات مالی و نیازهای مادّی شان برسید تا اینان بتوانند با خیال آسوده کارهای تبلیغی خودشان را ادامه دهند. بدیهی است که حضرت ایشان با این بیان، بزرگترین مشوّق ما شدند. حضرت حجة الاسلام آقای حاج سیّد سعادت نیز به بعضی از بازاریان گفتند از کمک مالی دریغ نکنند. لذا تعداد شهریه دهندگان چندین برابر شد و تقریباً از مشکلات مالی تا حدودی راحت شدیم و حسابدارحسینیه هم همه ساله در صبح روز تاسوعا کلیۀ شهریه دهندگان را دعوت می کرد و در حضور مرحوم حاج آقا حساب در آمد و هزینه های حسینیه را عرضه می نمود. امّا اجازه دهید با توجه به اینکه به فضل الهی امروز فارغ از همه چیز هستم و به مصداق مَثــَل معروف « ازهفت دولت آزادم » و لذا راحت ترمی توانم بگویم و بنویسم و انشاءالله حمل بر خودستائی هم نمی شـود که تعریف ازخود، نه تنها یکی از آفـات بزرگ شخصیّـت معنوی انسانهاسـت بلکه در خیلی جاها هم به شکست می انجامد و انسان را بیچاره می کند.

خاطره قبلی ------ فهرست خاطره ها ------ خاطره بعدی


Copyright © 2010 seyyidparpanchi.com