Həyatı - 7

Qayıdaq hüseyniyyəyə:
Qayıdaq cavanların hüseyiniyyəsinə, hüzurlarında, bəhrələndiyimiz alımlır, və rühanilərin xatirəsi ilə ki, məclislərin iştirak edirdik. Yadımdadır biril fitr bayramı günü şənlik keçirirdik proqram belə idi ki, məclisin açılışında 14 yaşlı şagirdlər atalarının hüzurunda cəmaaət namazın əda etsinlər. Mərasim günortadan sonra saat 3-də başladı. O, mərasimdə İmam Cəmaaət, yeni yetmələrdən biri idi. Elə bir əziz ki, bu gün gərək onunla iftixar olunsun necə ki, onların o günki müəliminə ki, bu gün univerisitet müəllimidir. Gərək alqış deyilsin. Mərhum Ayatullah Hacı Şeyx Mühəmməd Təqva və mərhum Ayatullah Hacı Şeyx Əhməd Əminidə o, məclisdə hüzurları var idi. Mərhum Ayətullah Təqva, mərhum Ağayi Seyid Səadət Müsabiyə buyurdular: bu cavanları qoruyun, maddi problemlərin həlinə həll edin ki, yetişin, bunlarda öz təbliğat işlərinə davam versinlər. Aydındır ki, o, həzrətin bu cür bəyanı bizim ən böyük təşfiqat xarakteri daşıyırdı. Həzrəti Höccətül islam Ağayi Hacı Seyyid Səadətdə bəzi bazar adamlarına (ticarətçilərə) maddi yardımınızı Əsirgəməməklərini söylədi. Buna görə də Şəhriya verənlərində (maddi yardım edənlərin ) sayı heçə bərabər oldu və bir qədər maddi sıxıntıdan çıxıb rahatlandıq. Hüseyniyyənin hesabdarı hər il tasua günü səhər bütün şəhriyə verənləri dəvət edir və mərhum Hacı Ağanın hüzurunda Hüseyniyyənin gəlir və çıxarının hesabın verirdi. Məşhur misaldı əz həft dövlət azadəm yeddi dövlətdən azadam” yaza bilərəm inşallah da özün bəyənmək və öyməklə hesab olmaz özünü öymək insan mənəviyyəti üçün ən böyük bəla, bəlkə də çox uğursuzluğuna bais olan və insanı biçarə edən bir işdir.

geri ------ mündəricat ------ irəli


Copyright © 2010 seyyidparpanchi.com