Həyatı - 5

Hüseyniyyənin şəhərdə nüfuzu
Bu mövzuda yəni Ağa Seyyid Səadətin sözünün kəsəri və böyük nifuzu barəsində bunu əlavə edirəm ki, Marağalıların yadında olar ki, nimeyi şəban (15 şəban 12 İmamın mövlud) münasibətilə neçə gün qabaqdan bayram şənliklərinə hazılllıq və şəhəri çıl-çıraqla bəzəmək işə başlanırdı, hətta 1348-ci ildən sonra cəvanların Hüseyiniyyəsi imzası adı altında elanlar yayılırdı: “möhtərəm şəhər əhalisi bu öz mağazalarınızın qarşısın çıl-çıraqlarla və xalçarla bəzəyin” cəvanların hüseyiniyyəsini üzvləri gecələr şəhərin keşiyin çəkəcəklər, doğrusu əhalıdə istiqanlı və həyəcanla bu təklifləri qəbul edirdilər. İllərin birində ehtimal verirəm 1350-ci ildə qəsd qoyduq ki, rəngarəng pərdələrlə ki, üzərində dini siyasi şüarlar yazılmışdı “şəhərin bütün küçələrini bəzəyək, fikirləşdik ki, əgər bu iş hüsniyənin adına olmasa yaxşı olar, bəlkədə ümum əhalinin gördüyü bir iş kimi qələmə verilməsi vacıbdir. Müəyyən ağsaqqallarla görüşəndən sonra belə qərar oldu ki, parçanı alsınlar və yazılma haqqı da reklam yazanlara verilsin, amma nə yazılması ilə işləri olmasın bu proqram onların meyli ilə müvafiq olaraq icra olundu, səhv etmirəmsə 50-dən çox rəngbərəng pərdələr şəhərin küçələri boyu cürbəcür şuarlarla bəzədilmişdir. Təbbidi ki, şuarların hamısı yadımda deyil ki, yazam, amma böyük qalmaqala səbəb olan şuarlaradan biri bu qısa və təkan verici cümlə idi “İman Mehdi (ə) intizarın çəkmək, mövcud ictimai və siyası vəziyyətdən narazı olub etiraz etmək deməkdir. Çox üzr istəyirəm ki, gözlərinizi yumun və 1350-ci ildə bu cümləni öz-özünüzə təkrar ediniz və ya bu cümləni ki, “oyanın-oyanın, yyatanlarıda oyadın nimeyi şəbanın səhəri günü ki, işləri səhmana salmaq üçün Hüseyniyyədə idik. Mənə dedilər ki, Hacı Ağa sifariş edib ki, tez evə gəlsin. getdim şəhərin polis rəisi orada idi, mən çatan kimi mərhum Hacı Ağa çox əsəbi halda dedi ki, yüz dəfə demişəm ki, bu işlərdən etməyin və... tez o parçaları göndər evə amma hər halda biz öz işimizi görmüşdük. Təbiidi ki, polis rəisidə öz işinə görə qorxurdu amma mərhum Hacı Ağaya hörmət etməyə görə tutub dama basmaq əmrin verməmiş və gileylənmək üçün şəxsən özü Hacı Ağanın evinə gəlmişdir.

geri ------ mündəricat ------ irəli


Copyright © 2010 seyyidparpanchi.com