Həyatı - 3

Hüseyniyyənin ən birinci elanı:
ərz etdim ki, mən Məscid əhli deyildim, yadımdadır 1380-cı qəməri ilinin Məhərrəm ayına üç gün qalmışdır. Əzizlər Marağanın Övhədi prospektindəki Nəsir Abad Məscidinə toplanmışdırlar. Məhərrəm ayının əzadarlığı, dəstələrin necə qurulması barəsində müzakirə edir və proqram hazırlayırdılar. O, məclisdə ki, mən ilk dəfə olaraq iştirak edirdim, Məhərrəmin birinci gecəsi mən mərhum atama dedim, dostlarla belə bir qəsdimiz var. Dedi yaxşıdır amma gərək elanlar çap edib yayasınız ki, caamatda xəbərdar olsunlar. Dedim: elanların çap olması üçün pul lazımdır. Dedi: kağiz qələm gətir, beləcə ən birinci elanı mərhum atam diktə etdi, sonra dedi sabah kağız hazırlayıb idarəyə gətir. Mərhum atam dedi: bilirsənmi ki, İmam Hüseyn (ə) əzdarlığının nəmazsız heç bir faydası yoxdur? Baxmayaraq ki, qabaqlarda dəfələrlə xatırlatmış hətta davada etmişdir. , amma bu dəfə elə bil bir çınqı kimi (otparçası) idi ki. o, bir cümə ilə vicuduma ot düşdü., tez gedib dəstnamaz aldım və namaza tərəf qayıtdım. Sabah sübh tezdən kağız alıb idarəyə apardım mərhum atam çap maşını ilə yazan Ağa rəziqən ki, məhkəmənin işçisi idi xahiş etdi ki, 30 vərəq bizim üçün çap etsin. Məhərrəmin 2-ci günü günortadan sonra təqribən 100-ə yaxın dəstələr işə başladılar.

geri ------ mündəricat ------ irəli


Copyright © 2010 seyyidparpanchi.com