Həyatı - 15

Axirət mükafatını dünyəviləşdirmək olmaz:
Bu deyilənlərin hamısı unudulmaması vacib olan xatirələrdir, gərək heç kimin haqqı aradan getməsin, çünki hamı istəyirdi ki, hər şey yaxşı olsun. İmam Zəman əliyhiislamda hamının imamıdır, heç bir dəstə o, həzrəti özünə məxsus etməməlidir. Əgər bir şəxs o, həzrətə xatir zindana düşübsə, başqasıda onun həbs olması üçün qəmgin olub göz yaşı axıtmışdır. Ağa –biəbi əntə və ummi (atam-anam sənə fəda olsun-hamını Ağasıdır onu özəlləşdirmək olmaz, imkan olan qədər də Allaha xatir olan fəaliyyətlər “riyal” ilə qiymətləndirilməməlidir və başqalarıda borclu çıxmamalıdır, şübhəsiz dostlar və əzizlər bilirlər və aşkarda edə bilərlər ki, Allahın köməyi ilə o, günlərdə ki, fəaliyyətlərim üçün dinar bir belə əldə etməmişəm, bunula belə ki, dəfələrlə lütf edib (çox şeylər təklif etdilər) və islami şura məclisinin qərarına görə Azadələrdənəm ki, onunlada iftixar edirəm, amma təssəvürüm belədir ki, bu cür axirət mükafatına layiq olan əməlləri dünyəviləşdirmək olmaz. Həbsdən azad olandan sonra bunnula belə ki, uzun müddət Marağaya getmədim əziz bir dost ki, 8-ci sinifdən sinif yoldaşı idik ki, təqribən ilk illərdə cavanlar hüseyniyyəsinə gəlirdi, təəsüflər olsun ki, o, yerdə olan fəaliyyətlər və çalışmalar, onun təffəkür tərzinə və anlayışlarına əks təsir etmişdir. Baran ki, dər lətafəti təb əş xilaf nist dər bağ lalə ruyadu dər şurezar xəs, o, necə səhifədən olan bəyanında nəticə almışdı ki, cavanlar hüsniyyəsinin idioloji rəhbərliyi hərbənçinin əlindədir) . Nə isə əlləri var olsun. İnqilabdan sonrada həbs oldu uzun müddətdə zindanda idi, baxmayaraq ki, inqilab məhkəməsindən onun və digərlərinin bəyanatlarının surətin, mənim üçün göndərdilər, mən onlardan şikayət etməyə getmədim, hətta digər əzizlərdə mənim getməməyimə hörmət edib, məsələnin dalısıyca düşmədilər, Allah xeyirlərin versin. Hər kəsin əqlinin və cisminin iqtidarına görə ondan bir şey umulmamalıdır. Əgər çox dil uzunluq elədimsə bağışlayarsız. Güman edirəm necə sətrdən sonra “Marağa cavanlarının dini və elmi təbliğatı olan hüseyniyyə cəmiyyətinin risaləti sona çatar, o, xatirələr mənim üçün həmişə yaşardır, doğrusu görəsən bu hədis doğrudurmu ki,” qiyamət günü insana yerindən bir addım götürmədən iki sual olar cavanlıq və ömrüvü nəyə, sərf etdin? Bəli bu hədis səhih hədisindir, demək mənim də həyatımın ən gözəl günləri o, günlər idi 15-35 yaş arası-bunun üçün haqqım var o, günlərin xatirəsi ilə yalşayam.

geri ------ mündəricat ------ irəli


Copyright © 2010 seyyidparpanchi.com