Həyatı - 13

Nəşriyyələr və əlavə işlər:
Buna diqqət etməklə ki, hüseniyyənin cümə günlərində olan dərslərinin sərlövhəsin, bir kağız səhifəsinə yazıb, Təbrizin üfüqlər müəssisəsində çoxaldırdım, bunu üçün 1350-ci ildə Marağalı tacirlərin biri Həzrəti Hacı seyyid Səadət ağanın razılığı ilə bir çap maşını hüseyniyyəyə hədiyyə etdi, dostların razılığı ilə çap maşının Təbrizə apardım, sonralar bir səhifə neçə səhifə oldu, sonralar 15, 20 səhifəlik aylıq nəşriyyə sürətində əmələ gəldi ki, bir ay müddətində mütaliə olurdu, lazimı mətləblər toplanır sonra çap olub çoxalırdı. Baxmayaraq ki, jurnalın arxasında yazılmışdır ki: bu nəşriyyə 100 nüsxədə cavanlar hüseyniyyəsi təbliğat cəmiyyəti tərəfindən hazırlanır və həftəlik proqramlarda iştirak edənlərə pulsuz təqdim olur. Lakin bəzi nömrələri çoxlu tirajlarla da çap olurdu, hətta “aşura qan bayramı” 1000 nüsxədən çox Təbrizdə çap olurdu və aya biz şiyəyik ümmətlərə vəd olunmuş Mehdi-500 ədəd tirajla çap olurdu. Həmin illərdə idi ki, hüseyniyyənin əminləri heyyətini məsləhəti ilə və bir dəstə tacirlərin köməyi ilə Marağanın Mühəmmədiyyə adlı qərzul Həsənə sandığı (yardım fondu) təsis oldu, bu məqsədlə Tehranda olan əzizlərin biri ilə Tehranın Cavid adlı qərzul Həsənə sandığına getdim (yardım fondu) sonralara Kərəçin Nihali Cavid, Ərdəbilin Səccad, Təbrizin və Urmiyyənin qərzul həsənə sandıqlarına gedib gördüm, lazım olan sənədlərin surətin götürdüm, nəhayət qərzul həsənə sandığının lazım olan əsasnaməsi, sənədlər hazırlandı, cəvanlar hüseyniyyəsində ki, ardıcıl yığıncaqlarda , hacı Yəqub Xiyabani, Hacı Mühəmməd Hüseyn Kağıçı və Hacı Yusif Sipehrə qəbul etdirə bildik ki, qabağa düşsünlər və digər iki nəfərdə sandığın təsisçisi kimi tanısınlar. Lazimı işlərə əncam verildi və qərzul həsənə sandığı işə başladı. Allah rəhmət eləsin mərhum Hacı Nöbəxtiyyə haqq almadan işləryirdi, Allah on gün ki, tələbələridə hifz eləsin, Təbriz universitetində dərslərin qurtardıqdan sonra fasiləsiz Marağaya gedir qərzul həsənə sandığı işlərinə kömək etmək üçün, Marağaya gedirdilər, beləcə demək olar ki, heç bir vəsait xərcləmədən Marağanın Mühəmmədi qərzul həsənə sandığı əmələ gəldi həmin illər idi ki, “kari nik yardım fondunun ” üzvlərinə (təminatsız ailələr) kömək məqsədi ilə 1343-cü ildə “5 riyal” aylıq şəhriyə verən kari nik yardım fondun da əhatə etdi.

geri ------ mündəricat ------ irəli


Copyright © 2010 seyyidparpanchi.com