Həyatı - 11

Öz şəxsi həyatımdan:
Ələbəttə cavanlar hüsniyyəsi hekayəsinə qayıdıb davam edirəm. 1347-ci şəmsi ilinin mehr ayının əvvəlində özəl olan ümid sığorta şirkətinə işə götürüldüm, bir il sonra 1348-ci ilin mehr ayının onunda rəcəb ayının 27-ci günü mərhum Hacı Seyyid səadət Ağanın qızı ilə ailə qurdum, 2 illik xidmətimin sona çatmasına bir ay qalmışdı, şöbə rəisi oldum, 49-cu ilin azər ayının ikisi oğlum Məhdi dünyaya gəldi, şirkətin ev almaq üçün verdiyi kreditdən istifadə edib 1350-ci ilin payızın axırlarında Təbriz küçəsi şəhərində ev aldım, qızım Amənədə 50-ci ilin isfənd ayının yededisi doğuldu, bir müddətdən sonra 62-ci ilin xurdad ayının on səkkizi qızım Məhsa dünyaya göz açdı, nəvələrim Urfan və Əli isə isfənd ayının dördü olmuşdur. “hər ikisinin təvəllüdü” Birinci 76-cı ildə, ikincisi isə 1384-cü ildə dünyayə qədəm qoymuşdur.

geri ------ mündəricat ------ irəli


Copyright © 2010 seyyidparpanchi.com