Həyatı - 1

Həyatın başlanması:
Yazıçı seyyid Kazım Pərpənçi 1323-cü hicri şəmsi ilinin fərvərdin ayının yeddisi qədim tarixi olan Marağa şəhərində dünyaya gəlmişdir. 1329-cu ilin Mehr ayında ibtidai təhsil üçün məktəbə getməyimə baxmayaraq teyfoyit xəstəliyinə yoluxub təqribən beş ay müddətdə xəstə yatdığım üçün ilk təhsil ilim natamam qaldı. Əlbəttə sonrakı ildən təhsilimə davam verib yola düşdüm. Mərhum atam ağa Seyyid Muqtəda Qəzvin səhərinin elmiyyə hövzəsində təhsil aldığına və mərhum Ayətullahul uzma seyyid əbul Həsən rəəfii Qəzvininin şagirdlərindən olduğunu mənə demişdir. Hətta o, həzrət tərəfindən müəyyən icazələrdə sahib idi, ağanın mübarək dəsti xətti hələdə saxlanılır. Atam çalışırdı ki, dini (hövzəvi) təhsili ilə bahəm dünyavi təhsil sənədi (ali təhsil diplomu) əldə etsin. Bunun üçün 1316-cı ildə əqli və nəqli elmlər universitetinə daxil olur. Atam uneversitetə daxil olduqdan sonra o, vaxtdın dövlət məmurlarının əba və əmmaməyə (rühani libası) qarşı təziqləri qarşısında müqavimətini əldən verir və öz həmbəhsi Ağa şeyx Heybətullah Muhəmmədi ilə birlikdə ruhani libası ilə vidalaşıb hərbi xidmətə yololanır. İki ilik icbari xidmətinin başa vurur, mənə məlum olmayan hər hansı dəlilə əsasən bəlkədə mərhum atası seyyid təqinin qorxusundan ki, qəzvinə və Takənd kəndinə qayıtdıqda bir daha onu hövzəyə təhsil almağa vadar edər. Ədliyyə idarəsində xidmətə götürürlür, nə həyat öz istədiyinə görə ucqar bir yerə ezam olub. Marağa şəhərinə gəlir. Doğurdanda 70 il bundan qabaq üçün Marağa Qəzvinlə müqayisədə ucqar yer hesab olunurdu. Anam Fatimə xanımla ailə qurduğdan sonra Marağada qalası olur. Allah ona rəhmət eləsin ki, vicudu mənim üçün böyük iftixar olub və indidə fəxr edirəm ki. 36 il ədliyyədə (məhkəmədə) xidmət etdi. Qoyub getdiyi isə 150 metrlik kiçik bir həyətdan başqa heç nə olmadı əlbəttə şərəf, izzət, ləyaqət və s... dəyərlər əlavə olmaqla ki, bütün dünyavi və maddi şeylərdən dəyərlidir. Çox-çox salamlar və alqışlar olsun onun pak ruhuna çox aciz olmağıma baxmayaraq çalışıram imkanım çatan qədər o, girami şəxsiyyətin və mehriban anamın müqabilində öz şəri vəzifəmi yerinə yetirirəm. Əgərçi çox aziyam. İmam Zeynul Abidin əliyyibnil Hüseynin (ə) buyurduğuna əsasən onların xeyr duasına və şəfaətlərinə ümudim var. Necə ki, İmam (ə) Səhifeyn Səcadiyyənin 24-cü duasında 15-ci bənddə belə ərz edir. İlahi onları (ata anamı) daha tez bağışlayacavansasa (onları) mənə şəfaət vasitəsi et.Yox əgər məni onlardan tez bağışlayacaqsansa, onda məni onların şəfaət edəni elə-elə olsun ki, biz səmnin mehiribanlıq, kərəm məğfirət və rəhmət yerinə toplaşaq, çünki, sən böyük fəzilət və əbədi nemət sahibisən doğrudanda. Mehribanların ən mehribanı sənsən.

geri ------ mündəricat ------ irəli


Copyright © 2010 seyyidparpanchi.com