(www.seyidperpenchi.com)

Qədr günündən aşurayadək

 

 

 

 

            Müəllif: Seyyid Kazım Pərpənçi

 

 

 

(www.seyidperpenchi.com)